THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xnt

Cập nhật: 12/5/2023 9:00:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ năm 2023, kế hoạch tiêu thụ năm 2024 và Lễ ký hợp đồng tiêu thụ xi măng năm 2024 với các Nhà phân phối;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 05/12/2023 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 08/12/2023 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 30 phút ngày 08/12/2023;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và đề nghị ghi lại địa chỉ Email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn