THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 9/27/2022 9:10:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa kiềm tính phục vụ sửa chữa;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 9.344.502.360 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm linh hai nghìn, ba trăm sáu mươi đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 27/9/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 04/10/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 04/10/2022 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bằng trực tiếp/đường bưu điện;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn