THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/24/2021 8:42:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH thiết bị vật tư và dịch vụ kỹ thuật Trường An;

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam;

- Công ty CP giải pháp vật liệu chịu lửa Resoco;

- Công ty CP kỹ thuật vật liệu chịu lửa.

 

Căn cứ Quyết định số 1616/BTS-VT ngày 24/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 8.544.504.650 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm bốn mươi tư triệu, năm trăm linh tư nghìn, sáu trăm năm mươi đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 01/03/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP kỹ thuật vật liệu chịu lửa

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP giải pháp vật liệu chịu lửa Resoco. Lý do: Năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

2.3. Công ty TNHH thiết bị vật tư và dịch vụ kỹ thuật Trường An. Lý do: Tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng thư mời chào giá.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn