Thông báo KQLC nhà cung cấp 2590

Cập nhật: 11/22/2021 5:05:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp máy chủ, phần mềm Quản trị sản xuất thông minh phục vụ công tác số hóa, lưu trữ dữ liệu quản lý, giám sát dữ liệu vận hành sản xuất

Kính gửi:            - Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ điện tự động Biển Đông;

- Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tử ASO;

- Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Thiên Tân.

Căn cứ Quyết định số 1420/BTS-KHCL ngày 22/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp máy chủ, phần mềm Quản trị sản xuất thông minh phục vụ công tác số hóa, lưu trữ dữ liệu quản lý, giám sát dữ liệu vận hành sản xuất”,

Công ty CP xi măng Vicem  Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ điện tự động Biển Đông;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 4.075.940.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm bảy lăm triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

  1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ Phần Cơ Điện Tử ASO.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Thiên Tân.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn