Đăng tải thông báo mời chào giá

Cập nhật: 9/24/2020 12:00:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên Gói dịch vụ: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân dành cho lực lượng lao động trực tiếp năm 2020.
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 24/9/2020 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 30 phút ngày 30/9/2020;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn