Thông báo mời chào giá 4528

Cập nhật: 12/29/2020 12:00:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói mua sắm: Mua máy phân tích CO/O2 trạm phân tích khí A1402C01;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 29/12/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 06/01/2021 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 06/01/2021    

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: (Đơn vị 5thực hiện mua sắm) - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn