Thông báo KQLC nhà cung cấp 190

Cập nhật: 1/28/2021 10:20:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Thuê xe ô tô phục vụ công tác SXKD năm 2021

Kính gửi:              

                            - Công ty CP Thương mại Q&T Việt Nam.

                            - Công ty TNHH Thương mại và DV vận tải Hải Anh.

                             - Công ty CP vận tải và thương mại Phi Long.

  Căn cứ Quyết định số 103/BTS-KHCL ngày 28/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Thuê xe ô tô phục vụ công tác SXKD năm 2021”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP Thương mại Q&T Việt Nam;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 330.000.000 đồng;

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn;

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/08/2021).

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Thương mại và DV vận tải Hải Anh.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP vận tải và thương mại Phi Long.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn