Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 9/18/2020 12:00:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói mua sắm: Cung cấp ống lồng C5A/B phục vụ sửa chữa cho Xưởng Clinker;

3.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 30 ngày 18/9/2020 đến trước 11 giờ 00 ngày 22/9/2020 (trong giờ hành chính);

4.      Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 ngày 22/9/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.      Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn