THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 6/3/2022 2:15:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Mua than cám sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất;

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 18.645.000.000 đồng; Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 03/06/2022 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 08/06/2022 (trong giờ hành chính);

5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 15 phút ngày 08/06/2022 (trong giờ hành chính);

6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đến nộp thư chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

(Đính kèm thư mời chào giá)

/Data/files/Thu%20moi%20chao%20gia%2022_06_03

 

tin cũ hơn