Thông báo kết quả

Cập nhật: 12/7/2020 10:42:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua phụ gia trợ nghiền phục vụ sản xuất xi măng

Kính gửi:     

- Công ty CP phát triển KD và ĐT Hùng Việt;

- Công ty CP kiến trúc xây dựng công nghiệp Hà Nội;

- Công ty TNHH thương mại Tuấn Hưng Phát.

Căn cứ Quyết định số 1849/BTS-VT ngày 07/12/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua phụ gia trợ nghiền phục vụ sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP phát triển KD và ĐT Hùng Việt;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.029.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP kiến trúc xây dựng công nghiệp Hà Nội.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thương mại Tuấn Hưng Phát.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn