Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/24/2020 7:57:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Sửa chữa cơ khí các hạng mục: 1150-1152; 1131-1133A; 1209; 1440; 1401-1412;1415;1450;1454;1417; 1445; 1447; 1448-1449;1463-1462; 1510;1543;1519;1509;1508a;1268;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 24/12/2020 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 29/12/2020(trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 29/12/2020;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn