Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/23/2020 10:00:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các hạng mục 1310, 1329, 1330; 1304, 1305, 1316, 1317; 1410; 1260M2; 1260M1, 1417, 1451; 1401-1409; 1507; 1505A; 1500a/b, 1503a/b; 1544; 1516 A/B; 1545, 1548;1520; 1530; 1542; 1521-1523; 1531-1533 thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC1 lần 1/2021;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 ngày 23/12/2020 đến trước 13 giờ 10 ngày 28/12/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 ngày 28/12/2020 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn