Thông báo mời chào giá 2321

Cập nhật: 12/12/2023 2:27:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xi măng tại 2 dây chuyền năm 2024;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 12/12/2023 đến trước 08 giờ 30 ngày 26/12/2023 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 26/12/2023 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và đề nghị ghi lại số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn