Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 2554

Cập nhật: 11/15/2021 2:24:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua máy tuyển bi nghiền

Kính gửi:                   

                   - Công ty TNHH cơ điện và tự động hóa Đức Lâm;

                   - Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

                   - Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1387/BTS-KHCL ngày 15/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua máy tuyển bi nghiền”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Mua máy tuyển bi nghiền” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH cơ điện và tự động hóa Đức Lâm;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.375.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn