THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/10/2021 3:29:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn thiết bị
Kính gửi:    
- Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thanh Quang;
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ninh Thanh;
- Công ty CP Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm.
 
Căn cứ Quyết định số 1532/BTS-KHCL ngày 10/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn thiết bị”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 9.487.430.260 đồng (bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm tám mươi bẩy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn, hai trăm sáu mươi đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thanh Quang
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ninh Thanh
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn