THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP _XNT

Cập nhật:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắmCung cấp dịch vụ và tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ 04 tháng đầu năm kết hợp tham quan du lịch tại Nha Trang

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH DH Hoàng Minh;

- Công ty CP thương mại và phát triển du lịch nụ cười mới;

- Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam.

- Công ty TNHH Dịch vụ và du lịch E2A Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 534/BTS-XNTT ngày 27/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ và tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ 04 tháng đầu năm kết hợp tham quan du lịch tại Nha Trang”,

Công ty Cổ phần  Xi măng VICEM Bút Sơn thông xin báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ và tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ 04 tháng đầu năm kết hợp tham quan du lịch tại Nha Trang” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 2.531.320.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định..

1.4. Thời gian tổ chức: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 13/5/2021 (03 ngày 02 đêm).

1.5. Địa điểm tổ chức: Tại Khách sạn 5 sao InterContinental Nha Trang.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP thương mại và phát triển du lịch nụ cười mới:

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Dịch vụ và du lịch E2A Việt Nam:

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

2.3. Công ty TNHH DH Hoàng Minh:

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 4 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày  04/5/2021.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.

tin cũ hơn