THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/21/2023 9:03:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện công việc sản xuất và bốc xếp gạch bê tông năm 2024;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 26/12/2023;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và đề nghị ghi lại số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn