THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 2/18/2022 4:13:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên;

- Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref;

- Công ty CP đầu tư và thương mại Nhật Huyền.

 

Căn cứ Quyết định số  344/BTS-VT ngày 18/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 7.410.657.600 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm mười triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 01/03/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP đầu tư và thương mại Nhật Huyền

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn