Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/5/2021 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên Gói mua sắm: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân dành cho lực lượng lao động gián tiếp năm 2021.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 05/8/2021 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 12/8/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 12/8/2021;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn