Thông báo kết quả lựa chọn NCC

Cập nhật: 8/30/2021 1:49:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắmCung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2021

Kính gửi:

- Công ty CP thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới

- Công ty CP tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam

- Công ty TNHH DH Hoàng Minh

Căn cứ Quyết định số 1066/BTS-XNTT ngày 26/8/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2021”,

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2021” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 490.820.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.4. Thời gian giao hàng: Trong ngày 06/9/2021.

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại Xí nghiệp tiêu thụ xi măng Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lụa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH DH Hoàng Minh

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty CP thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới.

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày 30/8/2021.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./

tin cũ hơn