THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/23/2020 2:36:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua vật tư, thiết bị phục vụ Xưởng khai thác và Xưởng Bột Liệu

Kính gửi:             

               - Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

                       - Công ty TNHH Xuân Tùng;

                       - Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1977/BTS-KHCL ngày 23/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua vật tư, thiết bị phục vụ Xưởng khai thác và Xưởng Bột Liệu”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Mua vật tư, thiết bị phục vụ Xưởng khai thác và Xưởng Bột Liệu” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.885.530.033 đồng;

(bằng chữ: Một tỷ, tám trăm tám lăm triệu, năm trăm ba mươi nghìn, không trăm ba mươi ba đồng)

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Xuân Tùng;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn