Thông báo Mời thầu

Cập nhật: 4/17/2020 12:00:00 AM

  • Hiện tại hệ thống vẫn còn đang hoàn thiện nên ra nhiều phiên bản cập nhật mới gây khó khăn cho khách hàng lúc nâng cấp.

- Thi thoảng xảy ra tình trạng khó đăng nhập .

+ Đề xuất kiến nghị :

   - Khắc phục các lỗi còn tồn đọng

  • Giao diện web DMS nên có các bộ lọc ở các trường thuận tiện cho việc tìm kiếm .

- Cần có các báo cáo tổng hợp trên app theo các tiêu chí: Đơn hàng, cửa hàng, chủng loại, số lượng, địa bàn ...

tin cũ hơn