THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 1/11/2024 4:16:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa

 

Kính gửi:       

- Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên.

- Công ty CP Phát triển vật liệu chịu lửa Novaref.

- Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Việt Nam.

 

Căn cứ Quyết định số 63/BTS-VT ngày 11/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên (Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên);

1.2. Giá trị mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 6.695.805.600 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm linh năm nghìn, sáu trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 05/02/2024;

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Việt Nam. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Phát triển vật liệu chịu lửa Novaref. Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn