Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/24/2022 4:06:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao nhân tạo (PG) phục vụ sản xuất năm 2022

Kính gửi:

- Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam;

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam;

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem;

- Công ty Cổ phần Dino Farm Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 538/BTS-VT ngày 24/03/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắmCung cấp thạch cao nhân tạo (PG) phục vụ sản xuất năm 2022”;

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

2. Tổng giá trị ký hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 9.609.600.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm linh chín triệu sáu trăm nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

5. Địa điểm giao hàng: Tại kho/bãi của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

6. Đơn vị không trúng gói mua sắm:

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem. Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

- Công ty Cổ phần Dino Farm Việt Nam. Lý do: Nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá đưa ra.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn