Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 12/31/2020 2:12:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua băng tải cao su phục vụ sửa chữa

Kính gửi:          

- Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT;

       - Công ty Cổ phần HMI Việt Nam;

       - Công ty CP Thiết bị công nghệ ETECH.

Căn cứ Quyết định số 2130/BTS-KHCL ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua băng tải cao su phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua băng tải cao su phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP Thiết bị công nghệ ETECH;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.879.673.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn, năm trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ phần HMI Việt Nam.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn