ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM.bda

Cập nhật: 3/27/2023 4:05:00 PM

Kính gửi: ............................................

Hiện nay Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn đang có nhu cầu sử dụng bê tông thương phẩm cho Dự án đầu tư của đơn vị.

Ban QLDA xi măng Bút Sơn 2 - Đại diện Chủ đầu tư, kính mời các đơn vị có năng lực và mong muốn được cung cấp hàng hóa, chào giá cho chủng loại bê tông thương phẩm có sử dụng phụ gia trương nở, cụ thể như sau:

1. Tên và thông số kỹ thuật của hàng hóa: Bê tông thương phẩm M400 có sử dụng phụ gia trương nở EXP 02, độ sụt 12±2. Cấp phối cụ thể như sau:

TT

Thành phần vật liệu

Xi măng

Cát

Đá

Nước

Phụ gia SPR1500

Phụ gia EXP02

Phụ gia WPA

1

Theo khối lượng (kg)

450

860

977

165

3,15

27,00

1,8

2

Theo thể tích xốp (m3)

 

0,59

0,68

 

 

 

 

3

Theo tỷ lệ

1,0

1,9

2,2

0,4

0,007

0,060

0,004

1. Khối lượng: 430 m3 (± 10%).

2. Địa điểm giao hàng: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian giao hàng: Trong tháng 4/2023.

4. Thời hạn nộp báo giá: Trước 16h00’ ngày 28/03/2023.

5. Hình thức báo giá: văn bản gửi trực tiếp đến Ban QLDA xi măng Bút Sơn 2. Đ/c: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam, hoặc qua địa chỉ email: nhietkhithaibts.goitv@gmail.com, hoặc qua Zalo số 0977116368.

Trân trọng cảm ơn!

tin cũ hơn