THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/13/2022 4:03:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất

Kính gửi:       

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- LD Công ty CP phát triển khoa học công nghệ STD Việt Nam và Công ty TNHH công nghệ y tế và giáo dục PQB;

- Công ty TNHH Hương Linh.

 

Căn cứ Quyết định số 1898/BTS-VT ngày 13/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất”.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất” như sau:

- Không lựa chọn được đơn vị cung cấp.

Lý do: Tất cả các đơn vị tham gia chào giá không đáp ứng được yêu cầu của bên mời chào giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn