Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 7/20/2021 8:42:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM 1616; 1640; 1650; 1652; 1633 thuộc kế hoạch số 982 sửa chữa xưởng xi măng dây chuyền 1+ 2 lần 2/2021;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 20/7/2021 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 26/7/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 26/7/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn