Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/18/2022 3:32:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”. Gói mua sắm gồm 02 phần độc lập như sau:

- Phần 1: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 4) phục vụ sản xuất năm 2022 (01)

- Phần 2: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất năm 2022 (02)

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 61.193.000.000 đồng. Trong đó:

- Phần 1: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 4) phục vụ sản xuất năm 2022 (01): 34.452.000.000 đồng.

- Phần 2: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất năm 2022 (02): 26.741.000.000 đồng.

4. Bảo đảm dự thầu: 620.000.000 VNĐ (Sáu trăm hai mươi triệu đồng), theo hình thức bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc hoặc nộp tiền mặt. Trong đó:

- Phần 1: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 4) phục vụ sản xuất năm 2022: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng)

- Phần 2: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất năm 2022: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng)

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 75 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 19/01/2022 đến trước 14 giờ 00  phút ngày 10 /02 /2022 (trong giờ hành chính);

6. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 10/02/2022 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

8. Giá bán Hồ sơ mời chào giá : 500.000 đồng/bộ (Năm trăm nghìn đồng)

Trường hợp các đơn vị đến nộp thư chào giá trực tiếp, đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

 

tin cũ hơn