Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/18/2020 3:30:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 21/12/2020 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 25/12/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 25/12/2020;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn