Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/10/2021 9:15:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Sửa chữa cơ khí các hạng mục 1104; 1131-1133A; 1150-1151-1152; 1181; 1202; 1329-1330, 1440; 1445; 1401-1409; 1441; Van gió 3; đường gió 3; 1462-1463 thuộc KH sửa chữa số 2529/BTS-PKT ngày 11/11/2021 về việc sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 1 - Lần 1/ 2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ 15 phút ngày 10/12/2021đến trước 10 giờ 10 phút ngày 22/12/2021(trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 22/12/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn