THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 4/5/2022 4:10:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua than cám phục vụ sản xuất

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam;

- Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương;

- Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

 

Căn cứ Quyết định số 592/BTS-VT ngày 05/4/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua than cám phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương (Địa chỉ: Đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 13.398.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn