THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xnt

Cập nhật: 11/23/2023 8:51:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp một số vật phẩm phục vụ công tác quảng bá sản phẩm và chăm sóc khách hàng năm 2023.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến trước 09 giờ 00 ngày 29 tháng 11 năm 2023 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 ngày 29/11/2023.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch thị trường – Xí nghiệp tiêu thụ Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn