Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/16/2021 3:58:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6KV, các trạm từ LS1A đến LS8A và lọc dầu MBA chính, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải OLTC DC2 lần 1 năm 2021;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 16 giờ 00 ngày 16/3/2021 đến trước 11 giờ 00 ngày 26/3/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 ngày 26/3/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn