Thông báo mời chào giá 482

Cập nhật: 3/8/2021 9:11:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư, dụng cụ phục vụ sửa chữa thiết bị nhà máy;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 08/3/2021 đến trước 08 giờ 30 ngày 15/3/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 15/3/2021;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: (Đơn vị thực hiện mua sắm) - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn