Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/23/2022 10:52:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Lắp đặt bán mái nhà sơ chế rác;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 40 phút ngày 23/8/2022 đến trước 15 giờ 40 phút ngày 26/8/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 40 phút ngày 26/8/2022;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn