Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/1/2023 9:01:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp bi nghiền Ø 25 phục vụ sản xuất xi măng;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 01/3/2022 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 10/3/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 10 / 03/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân./.

tin cũ hơn