THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xkt

Cập nhật: 11/23/2021 8:15:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng và thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản các mỏ khai thác 06 tháng cuối năm 2021.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/11/2021 đến 14 giờ 30 phút ngày 26/11/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 30 phút ngày 26/11/2021.

5. Thời gian mở thư chào giá: 15 giờ 00 ngày 26/11/2021

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xưởng Khai thác- Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn