Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 6/2/2020 12:00:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói dịch vụ: Đóng bao, bốc xếp xi măng bao Jumbo, Sling xuất khẩu năm 2020;

3.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 10 giờ 00 ngày 02/6/2020 đến trước 10 giờ 00 ngày 05/6/2020 (trong giờ hành chính);

4.      Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 10 giờ 00 ngày 05/6/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.      Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn