Thông báo mời chào giá (phục hồi hệ thống TL)

Cập nhật: 12/31/2021 3:30:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Phục hồi xi lanh và bảo dưỡng hệ thống thủy lực M8 máy nghiền CKP HM1640;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 31/12/2021 đến trước 08 giờ 30 ngày 10/01/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 10/01/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

tin cũ hơn