Thông báo mời chào giá (-xkt)

Cập nhật: 7/15/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói thầu mua sắm: Cải tạo mở rộng bãi xúc số 4 (cos +70m) khu II mỏ đá vôi Hồng Sơn;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 15/7/2020 đến 08 giờ 30 phút ngày 20/7/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 20/7/2020;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Xưởng Khai thác- Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân.

tin cũ hơn