THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 4/23/2020 12:00:00 AM

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đã đăng tải thông báo mời thầu gói mua sắm “Mua đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất Clinker” với các nội dung như sau:

1. Tên gói mua sắm: Mua đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất Clinker;

2. Thời gian phát hành Hồ sơ: Từ 16h00 ngày 17/04/2020 đến 13h30 ngày 22/04/2020;

3. Thời điểm đóng thầu: 13h30 ngày 22/04/2020;

4. Thông tin đã đăng tải trên: Website: http://www.vicembutson.com.vn

Nay, Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm trên với nội dung như sau:

- Gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm “Mua đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất Clinker” đến: 13h30 ngày 27/04/2020.

Rất mong nhận được sự hợp tác/ của Quý Công ty./.

tin cũ hơn