THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/31/2021 8:00:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp xăng dầu DO phục vụ sản xuất năm 2022”. Gói mua sắm gồm 02 phần độc lập như sau:

- Phần 1: Cung cấp Dầu điêzen (DO) phục vụ sản xuất năm 2022 (01)

- Phần 2: Cung cấp Xăng KC RON 95-IV phục vụ sản xuất năm 2022 (02)

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 41.577.284.210 đồng. Trong đó:

- Phần 1: Cung cấp Dầu điêzen (DO) phục vụ sản xuất năm 2022 (01): 41.389.067.500 đồng.

- Phần 2: Cung cấp Xăng KC RON 95-IV phục vụ sản xuất năm 2022 (02): 188.216.710 đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 31/12/2021 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 05/01/2022 (trong giờ hành chính);

5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 05/01/2022 (trong giờ hành chính);

6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Trường hợp các đơn vị đến nộp thư chào giá trực tiếp, đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn