Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/23/2020 8:35:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM 1233; 1254; 1401-1409; 1430; 1435; 1255, 1256 thuộc đợt sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 1 lần 1/2021;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 23/12/2020 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 28/12/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 28/12/2020;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn