Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 9/11/2020 4:14:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dung dịch Javen và phèn đơn phục vụ xử lý nước;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 11/9/2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 15/9/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 15/9/2020 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện

tin cũ hơn