Thông báo kết quả

Cập nhật: 10/7/2020 2:19:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp dung dịch Javen và phèn đơn phục vụ xử lý nước

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu;

- Công ty TNHH Thương mại Bình Minh;

- Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành.

Căn cứ Quyết định số 1573/BTS-VT ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp dung dịch Javen và phèn đơn phục vụ xử lý nước”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 367.488.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thương mại Bình Minh.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn