Thông báo mời chào giá (PTC)

Cập nhật: 11/26/2021 3:04:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên Gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ vận hành máy đóng bao năm 2022.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 26/11/2021 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 06/12/2021;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn