Thông báo mời chào giá 1612

Cập nhật: 12/16/2020 1:23:00 PM

ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa cho Xưởng xi măng, Bột liệu, Clinker, Nguyên liệu;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 16/12/2020 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 23/12/2020 ;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn