THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 1/15/2024 8:39:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp than cám 4b.1 sử dụng làm nhiên liệu đốt lò;

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT):  127.782.600.000 đồng;

Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 15/01/2024 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 24/01/2024 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm phát hành thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 24/01/2024 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn