THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 4/12/2022 3:49:00 PM

Căn cứ Quyết định số 609/BTS-VT ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất”.

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 76.824.000.000 đồng;

Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi tư triệu đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022 và theo yêu cầu của bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn